Forum autoelektronika i diagnostyka Strona Główna autoelektronika i diagnostyka
Autoelektronika
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Zasady bezpieczeństwa i Środki ostrożności

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum autoelektronika i diagnostyka Strona Główna -> Oscyloskop
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Bruno
AdministratorDołączył: 03 Lut 2007
Posty: 66
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Sosnowiec

PostWysłany: Sob 13:55, 20 Wrz 2008    Temat postu: Zasady bezpieczeństwa i Środki ostrożności

Samochód, a zwΠaszcza jego silnik jest êródΠem
potencjalnego zagro˝enia dla osób dokonujàcych
testów oraz napraw. Z tego powodu nale
˝y zwróciç uwag´ na poszczególne czynniki ryzyka
oraz przestrzegaç podstawowych zaleceƒ dotyczàcych
bezpieczeƒstwa ludzi i przyrzàdów.
UkΠad nap´dowy
Przed uruchomieniem silnika (rozrusznika) nale-
˝y ka˝dorazowo upewniç si´, ˝e dêwignia zmiany
biegów znajduje si´ w poΠo˝eniu neutralnym, a hamulec
r´czny jest zaciàgni´ty. Niespodziewany
ruch samochodu mo˝e spowodowaç przygniecenie
znajdujàcych si´ w pobli˝u osób, a tak˝e uszkodzenie
lub zniszczenie przyrzàdów diagnostycznych.
Cz´Êci o wysokiej temperaturze
Niektóre cz´Êci w komorze silnikowej mogà nagrzewaç
si´ do temperatury kilkuset °C. Stwarza to
zagro˝enie poparzenia lub uszkodzenia nieodpornych
na temperatur´ elementów wyposa˝enia, jak
np. sond z tworzyw termoplastycznych lub izolacji
przewodów.
Elementy wirujàce
Podczas pracy silnika nale˝y zwróciç szczególnà
uwag´ na wirujàce i poruszajàce si´ podzespoΠy,
które mogà spowodowaç uderzenie lub zranienie
cz´Êci ciaΠa, wciàgni´cie elementów odzie˝y lub
uszkodzenie przewodów i sond pomiarowych. Nale
˝y pami´taç, ˝e w niektórych przypadkach nawet
przy wyΠàczonym silniku mo˝e nastàpiç uruchomienie
wentylatora ukΠadu chΠodzenia nap´dzanego
silnikiem elektrycznym.
Spaliny
W skΠad spalin samochodowych wchodzi wiele
skΠadników toksycznych oraz szkodliwych dla
zdrowia, jak np. tlenek w´gla, w´glowodory, czy
tlenki azotu. Z tego powodu w zamkni´tych pomieszczeniach,
w których przeprowadzane sà testy
przy pracujàcym silniku, powinna funkcjonowaç
wentylacja, zaÊ do rury wydechowej samochodu
powinna byç doΠàczona instalacja wyciàgowa.
UkΠad zapΠonowy
Mimo ˝e samochodowa instalacja elektryczna
jest zasilana przewa˝nie z akumulatora o napi´ciu
12 V, w niektórych obwodach (zwΠaszcza zapΠonowych)
mogà wyst´powaç niebezpieczne napi´cia
o wartoÊciach setek i tysi´cy V. Z tego powodu podczas
testów nale˝y zachowaç szczególnà ostrożnoÊç. Przy wykorzystaniu pojemnoÊciowych, zaciskanych
sond wysokiego napi´cia, nale˝y nakΠadaç
je na nie uszkodzonà izolacj´ przewodów zapΠonowych,
tak aby nie wystàpiΠo ryzyko przeskoku Πuku
elektrycznego.
Przepi´cia i zwarcia
Przy wΠàczonym zapΠonie nie wolno rozΠàczaç
˝adnych obwodów, ze wzgl´du na mo˝liwoÊç powstania
zwarç i przepi´ç. ZwΠaszcza przy uruchomionym
silniku lub wΠàczonym zapΠonie nie wolno
odΠàczaç akumulatora, poniewa˝ powstaΠe przepi´-
cie grozi uszkodzeniem bardziej wra˝liwych elementów.
Podczas pracy ukΠadu zapΠonowego nie
powinny byç pozostawione nie podΠàczone obwody
wtórne wysokiego napi´cia (np. wyjÊcia cewki zapΠonowej,
wyjÊcia rozdzielacza), poniewa˝ w obwodzie
otwartym wartoÊç napi´cia osiàga kilkadziesiàt
kV. Niekontrolowany przeskok iskry mo˝e spowodowaç
wstrzàs elektryczny oraz uszkodzenie elementów
elektronicznych.
Metalowe elementy obudowy
Je˝eli oscyloskop ma obudow´ metalowà, nie powinna
ona dotykaç elementów samochodu b´dàcych
pod napi´ciem, poniewa˝ elementy obudowy
sà zazwyczaj doΠàczone do minusa zasilania.
Warunki otoczenia
W przypadku przenoszenia urzàdzeƒ elektronicznych
z miejsc o niskiej temperaturze do pomieszczeƒ
o wy˝szej temperaturze, nale˝y przestrzegaç
zasad reklimatyzacji. W tym celu nale˝y
odczekaç z wΠàczeniem oscyloskopu, poniewa˝
skroplona na zimnych elementach para wodna mo-
˝e spowodowaç zwarcia i przebicia. Przyrzàdów nie
nale˝y wystawiaç na dΠugotrwaΠe, bezpoÊrednie
dziaΠanie promieni sΠonecznych. W przypadku niektórych
oscyloskopów oraz urzàdzeƒ komputerowych,
mogà wystàpiç problemy, gdy sà one u˝ywane
w pobli˝u urzàdzeƒ wytwarzajàcych silne pola
elektromagnetyczne (du˝e silniki elektryczne, spawarki,
zgrzewarki).
Wi´kszoÊç z tych zaleceƒ wydaje si´ byç znana
i niemal banalna, ale wystarczy przyjrzeç si´ kilkuletnim
diagnoskopom, aby zobaczyç, ˝e rzadko kiedy
sondy pomiarowe nie majà Êladów nadtopienia,
a najcz´stszà przyczynà usterek sà uszkodzenia kabli
pomiarowych oraz awarie wynikajàce z dziaΠania
wysokiego napi´cia.


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Bruno dnia Wto 22:11, 11 Lis 2008, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum autoelektronika i diagnostyka Strona Główna -> Oscyloskop Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin